Welkom by Streekvergadering 2024
Gehou in Athene, Griekeland

U sal hieronder al die hulpbronne vind wat u benodig vir Streekvergadering 2024

REGISTREER HIER

Sperdatums

 

Lees die pligte van sekretaris en doen aansoek
 • Die Streek 9-raad sal bestaan ​​uit 'n voorsitter, ondervoorsitter, Sekretaris, Tesourier en Kommunikasiebeampte.
 • Die Sekretaris is verantwoordelik vir die byhou van akkurate notules en rekords van alle Streekbesluite en -aksies by die Vergadering. Die Sekretaris moet toesien dat die Notule binne 45 dae na die Vergadering per e-pos gestuur word aan alle deelnemers van die Vergadering, ongeaffilieerde groepe in Streek 9 en Diensliggame wat nie 'n verteenwoordiger na die Vergadering gestuur het nie. Enige Diensliggaam wat belangstel kan die Streek 9-sekretaris per e-pos vir 'n afskrif van die Notule vra.
 • Die hoofverantwoordelikhede van die Sekretaris is om die Streek 9 Vergadering en Konvensie uitnodiging, die Streek 9 Vergadering Bindmiddel, en notules van alle Streek 9 Byeenkomste te versprei.
 • Die Sekretaris produseer en versprei ook Streek 9 Raadsvergadering notules.
 • Die Sekretaris is verantwoordelik om te verseker dat die Vergadering-uitnodiging en gepaardgaande nodige dokumente aan alle geregistreerde diensliggame en beamptes gestuur word.
 • Die Sekretaris is verantwoordelik vir die Byeenkomsbinder en materiaal (saamgestel deur alle beamptes) wat voor die byeenkoms versprei word. Die bindmiddel sluit verslae, mosies en ander inligting oor die sake van die vergadering in. Die bindmiddel sluit 'n bodvorm in vir die aanbieding van toekomstige Streek 9 Vergadering/Konvensie. (2017)
 • Die Sekretaris sal die Voorsitter en die Raad ondersteun in die bestuur van enige betaalde personeel
 • Die sekretaris sal notules van elke vergadering opstel in samewerking met die Notulegoedkeuringskomitee.
  • 'n Opneemtoestel kan gebruik word indien nodig.
  • Die Sekretaris is verantwoordelik om afskrifte te bekom van enige inligting wat by die notule ingesluit moet word. Mosies wat by die vergadering gemaak word, word skriftelik aan die Sekretaris gegee wat die naam van die voorsteller en sekondant moet insluit.
  • Die tydskaal vir die vervaardiging van die minute is kort. Die Sekretaris stuur saam met die Notulegoedkeuringskomitee die konsep aan die Streek 9-voorsitter. Sodra die notule deur die sekretaris, notulegoedkeuringskomitee, voorsitter, ooreengekom is, kan die notule versprei word.
  • Die Sekretaris stuur die notule aan al die teenwoordiges by die vergadering. Die notule word ook per e-posaankondiging aan alle geregistreerde diensliggame in Streek 9 versprei en word ook op die webwerf geplaas.
  • Die Streek 9 Minute sal bevat:
   • Datum/Tyd en plek van Streek 9 Vergadering,
   • Name van beamptes,
   • Aantal verteenwoordigers teenwoordig
   • Rekord van aksie geneem op die notule van die vorige vergadering
   • Die presiese bewoording van elke mosie soos daaroor gestem is, en of dit geslaag of misluk het
   • Die voorsteller en sekondant van elke mosie
   • As die stem getel of gestem word, moet die telling ingesluit word
   • Enige kennisgewing wat by die vergadering gegee word
   • Punte van orde en appèlle
   • Komiteeverslae en enige ander verslae wat tydens of oor die vergadering plaasvind
   • Hersiene kopieë van die Streek 9 Verordeninge en Streek 9 Beleid en Prosedure handleiding.
   • Name en e-posadresse van alle verteenwoordigers by byeenkoms word verskaf op die kontaklys wat na die byeenkoms gestuur word. Enigeen wat nie bereid is om hul adres met die ander bywoners te laat deel nie, moet die sekretaris by die Vergadering in kennis stel.

TOEPASSING NOU

Read the Duties of Treasurer and Apply

Die Streek 9 Raad sal bestaan ​​uit 'n Voorsitter, Ondervoorsitter, Sekretaris, tesourier, en Kommunikasiebeampte.

 • Die Tesourier is verantwoordelik vir die finansies van Streek 9; en om toe te sien dat die finansiële jaarstate aan alle lede Intergroep- en Nasionale/Taaldiensrade gepos word.
 • Koördineer enige finansiële en begrotingsake met komitees of ander OA-lede in Streek 9.

 • Stel 'n jaarlikse begroting op vir goedkeuring van die vergadering.

 • Hou rekords van alle inkomste en uitgawes aangegaan deur die verskillende aktiwiteite in die streek.

 • Verskaf 'n jaarlikse verslag van alle bydraes wat ontvang is, sowel as inkomste en uitgawes.

 • Onderhou die Streek 9 bankrekeninge en rekords van gelde.

 • Skakel met die Bankier, ondertekenaars en rekenmeester soos nodig.

 • Verskaf kwartaallikse finansiële opdaterings aan die R9-raad.

 • Ondersteun die voorsitter en die direksie in die bestuur van enige betaalde personeel.

 • Skakel met betaalde personeel oor sake van finansies.

TOEPASSING NOU

Read the Duties of Communications Officer and Apply

The Region 9 Board shall consist of a Chair, Vice Chair, Secretary, Treasurer, and Kommunikasie Beampte.

 • Die Kommunikasiebeampte sal ander raadslede bystaan ​​en die pligte van enige direksieposisie uitvoer wanneer dit vereis word.
 • The Communications Officer is responsible for announcements sent to the mailing list.
 • The Communications maintains and updates Region 9 listings.
 • The Communications Officer sends reminders of important dates to the Board.
 • The Communications Officer distributes announcements to the Region 9 fellowship, regarding OA in Region 9 and other applicable OA news or information (such as from WSO), along with information from the Officers, Trustee, Service Bodies, and other information determined of import to R9 members. (2017)
 • The Communications Officer maintains the up-to-date list (Countries and Contacts) of all R9 contacts and group representatives.
 • The Communications Officer reconciles the quarterly listings of all Intergroups and National/Language Service Boards with Region 9 listings for Board use.
 • The Communications Officer provides data for the binder showing (per the WSO listing) the Number of R9 service bodies, the number of Meetings per country in R9, and the Languages and currencies of Region 9 countries.
 • The Communications Officer works with other officers and/or volunteers to reach out to countries/service bodies not present at the assembly or in contact with Region 9.

TOEPASSING NOU

Read the Duties of Banker and Apply

Region 9 Banker

 • Must be a member from Great Britain.

 • Receive all 7th Tradition Contributions and send receipts, copying the Treasurer.

 • Arrange payments as instructed by the Treasurer.

 • Act as a signatory for the Region 9 bank account.

 • Handle all bank-related activities in the UK.

 • Copy and forward bank statements to the Region 9 Chair and Treasurer.

 • Send monthly financial transaction lists to the Region 9 Chair and Treasurer.

 • Maintain and check monthly bank statements, forwarding them to the Treasurer and Chair.

 • Coordinate with the Treasurer and report annually in writing to the Region 9 Assembly.

 • Follow the detailed banking role as outlined in the Policies and Procedures (P&P).

 • A credit check will be performed on the elected candidate. If failed, a new Banker must be found.

 • Serve as one of the Region 9 CIO trustees.

 

TOEPASSING NOU

Lees die Pligte van World Service Business Conference Delegate en doen aansoek
 • Daar sal van die afgevaardigdes wat Streek 9 as geheel verteenwoordig, verwag word om:
  Registreer vir World Service Business Conference.
 • Tref vooraf reis- en hotelreëlings in oorleg met die Streek 9-tesourier.
 • Dien onkoste-terugbetalingsvorms so gou moontlik by die Tesourier in.
 • Wees versigtig met die gebruik van Streek 9-fondse terwyl jy as 'n afgevaardigde deelneem.
 • Stem tydens groepgewete-sakevergaderings by die World Service Business Conference in ooreenstemming met die World Service Business Conference Policy Manual, wat verklaar dat afgevaardigdes “opdrag kan kry oor die begeertes van die [streek]. “As deelnemers sal afgevaardigdes nie gebonde wees aan die wense van hul [streek] nie, maar moet nie teen hierdie wense stem nie, tensy situasies by die Sakekonferensie ontstaan ​​wat dit nodig maak vir die beste belange van Overeaters Anonymous as geheel. “
 • Neem deel aan 'n Wêrelddiens Besigheidskonferensiekomitee tydens die konferensie en volg komiteewerk op gedurende die volgende jaar. 'n Komitee-voorkeurvorm wat deur die afgevaardigde ingedien word, moet oorweeg waar ander Streek 9-afgevaardigdes dien om Streek 9-komiteedeelname oor die verskillende Wêrelddiens Besigheidskonferensie-komitees te versprei. Indien nodig, kan die afgevaardigde gevra word om op 'n ander komitee as hul keuse te dien.
 • Afgevaardigdes moet bereid wees om as deel van die Verwysing Subkomitee, die Streek Appèlkomitee te dien, en/of te help met Streek 9 7de Tradisie fondsinsamelings indien hulle gevra word om dit te doen.
 • Skryf 'n verslag oor hul aktiwiteite as Streek-afgevaardigde en dien daardie verslag in by die streekverteenwoordigers (en hul eie diensliggaam) binne 45 dae na die sluiting van die konferensie. Daar word voorgestel dat hierdie verslag elektronies aan die Streek 9-verteenwoordigers gestuur word.

TOEPASSING NOU

Vergaderingsdokumente Stel 2 – Verval op 30 Augustus 2024 (dokumente sal bygevoeg word sodra dit beskikbaar is)
 • Agenda vir Vergadering
 • Notule van die Vorige Vergadering
 • Begroting
 • Direksiebeampte, Komitee, Dienskoördineerder en CIO-verslag 
 • Aansoeke vir Trustee
 • Aansoeke vir Oop Raadsposisies en Leë Aansoekvorm
 • Bywet Mosies en Huidige verordeninge
 • Beleid Mosies en Huidige beleidshandleiding
 • Nuwe Besigheid Mosies 
 • Bied om in die toekoms vergadering aan te bied
Vergadering Sleutel Inligting

inhoud

GDPR Privaatheidskennisgewing

inhoud

Belangrike skakel en gereelde vrae
Affiliasie en Deelname Vloeidiagram
Lêers in vertaling
Inligting oor Streek 9 Groepe en Diensliggame
Streekkaart
Gasheerriglyne en moontlike toekomstige datums
Diensliggaam Geskiktheid vir Streekvergadering
Slaan oor na Toolbar