Bywette & Beleid

Beleidsprosedures

"Elke groep moet outonoom wees behalwe in sake wat ander groepe of OA as 'n geheel raak" Tradisie 4 van Overeaters Anonymous

"Aangeleenthede wat ander groepe raak" is die sake van Intergroepe en Diensliggame soos Nasionale Diensrade en "OA as 'n geheel" is die besigheid van die World Service Business Conference. OA Streek 9 bied 'n forum vir samewerking tussen intergroepe en diensliggame binne ons geografiese gebied vir die kollektiewe belang, byvoorbeeld met vertalings van literatuur in ander tale as Engels en die aanmoediging van borgskap en diens buite groepvlak as 'n manier om ons gemeenskap te versterk.

OA Streek 9 het sy eie stel regulatiewe verordeninge en beleid en prosedures wat die manier uiteensit waarop ons saamwerk.

Slaan oor na Toolbar